1896

1896

Visoke peči prevaljske železarne so prenehale obratovati.