1958

1958

Združitev obeh občin – komun v eno občino Ravne na Koroškem (za Mežiško dolino).