1954 - Ivan Mohorič: Industrializacija Mežiške doline

1954 - Ivan Mohorič: Industrializacija Mežiške doline

Ivan Mohorič: Industrializacija Mežiške doline. Maribor, 1954.

»Ta knjiga je ena prvih monografičnih razprav o industriji Mežiške doline, gospodarski in tehniški zgodovini, ki daje klasične primere za industrijsko in delavsko zgodovino!« 
dr. Franc Sušnik