1983 - Stephan Singer: Kultur- und Kirchengeschichte des Dekanates Bleiburg

1983 - Stephan Singer: Kultur- und Kirchengeschichte des Dekanates Bleiburg

Stephan Singer: Kultur- und Kirchengeschichte des Dekanates Bleiburg. Klagenfurt/Celovec, 1983. Kulturna in cerkvena zgodovina dekanije Pliberk z zgodovino nastanka cerkvene arhitekture in notranje opreme.