1985 - Marija Suhodolčan - Dolenc: Bibliografija narodnoosvobodilnega boja in fašističnega nasilja na Koroškem

1985 - Marija Suhodolčan - Dolenc: Bibliografija narodnoosvobodilnega boja in fašističnega nasilja na Koroškem

Marija Suhodolčan - Dolenc: Bibliografija narodnoosvobodilnega boja in fašističnega nasilja na Koroškem. Ravne na Koroškem, 1985. Zbrane objave publikacij in prispevkov različnih avtorjev na temo druge svetovne vojne na Koroškem.