1997 - Janko Zerzer: Po koroških poteh : kulturno-zgodovinski turistični vodnik

1997 - Janko Zerzer: Po koroških poteh : kulturno-zgodovinski turistični vodnik

Janko Zerzer: Po koroških poteh : kulturno-zgodovinski turistični vodnik. Celovec, 1997. Janko Zerzer je zgodovinar in germanist, pedagog ter vsestranski kulturni delavec. 

»Dežela Koroška je za slovenske obiskovalce od nekdaj privlačna. Nostalgični odnos do 'zibelke slovenstva' je že vedno napotil neštete potovalne skupine in posameznike iz Slovenije med koroške rojake, skoraj vedno tudi na Gosposvetsko polje, k začetkom slovenske vernosti in državnosti.«