2000 - Lojze Lebič: Od blizu in daleč

2000 - Lojze Lebič: Od blizu in daleč

Lojze Lebič: Od blizu in daleč. Prevalje, 2000. »Redki so pri nas in v svetu skladatelji, ki so hkrati znanstveni proučevalci glasbe, in redki so teoretiki, ki hkrati ustvarjajo glasbo, instrumentalno in vokalno. Akademik Lojze Lebič je taka osebnost. Je oboje – kot ustvarjalec in kot znanstveni raziskovalec zavezan glasbi.«
dr. France Bernik