2001 - Alojzij Kuhar: Pokristjanjevanje Slovencev in nemško-slovanska etnična meja v vzhodnih Alpah

2001 - Alojzij Kuhar: Pokristjanjevanje Slovencev in nemško-slovanska etnična meja v vzhodnih Alpah

Alojzij Kuhar: Pokristjanjevanje Slovencev in nemško-slovanska etnična meja v vzhodnih Alpah. Ravne na Koroškem, 2001. Prevod doktorske disertacije  Aloysius Kuhar, The conversion of the Slovenes and the german-slav ethnic boundary in the eastern Alps. New York, Washington, 1959.