2006 - Karla Oder (idr.), Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk

2006 - Karla Oder (idr.), Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk

Karla Oder (idr.), Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg : Monographie. Prevalje, 2006. 

Izveden prvi čezmejni projekt popisa kulturne dediščine, pri katerem so sodelovali člani kulturnih in turističnih društev, rezultati so bili objavljeni v monografiji in fotomonografiji, dodana pa jima je bila zbirka pripovedk Nekoč je bilo jezero. Idejno zasnovo je pripravila  Margareta Jukič, ki je bila tudi gonilna sila projekta.