2011 - Biseri naše kulturne krajine / Juwelen unserer Kulturlandschaft

2011 - Biseri naše kulturne krajine / Juwelen unserer Kulturlandschaft

Biseri naše kulturne krajine / Juwelen unserer Kulturlandschaft, http://www.kleindenkmaeler.at.

Zaključen čezmejni projekt popisa kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške v Sloveniji in trinajstih občin na Koroškem v Avstriji. Ob opisu številnih križev, kapel, znamenj, pomnikov, fasadnih ornamentov, objektov povezanih z obrtjo, kmetijstvom in industrijo, izvirov in vodnjakov, so bile zbrane številne zgodbe in pripovedi ter objavljene na spletni strani.