2012 - Dragomir in Davorin Benko: Prevalje po starih sledeh

2012 - Dragomir in Davorin Benko: Prevalje po starih sledeh

Dragomir Benko in Davorin: Prevalje po starih sledeh. Prevalje, 2012. Zgodovinski in družbeni oris kraja z objavo starih razglednic Prevalj.