2012 - Karl Hren: Grape in vrhovi: Čar Karavank med Peco in Obirjem

2012 - Karl Hren: Grape in vrhovi: Čar Karavank med Peco in Obirjem

Karl Hren: Grape in vrhovi : Čar Karavank med Peco in Obirjem. Celovec, 2012. Karl Hren je politolog, zgodovinar in pravnik.
»Opisano območje med Peco in Obirjem vključuje celotno občino Železno Kaplo in delno občino Sele, Galicija, Žitara vas, Globasnica in Bistrica pri Pliberku na avstrijski strani ter delno še občine Črna, Solčava in Jezersko na slovenski strani meje. Na tem velikem območju odkrivamo posebno gorsko krajino, ki je sicer dokaj pozabljena, a hkrati izžareva neko prijetno domačnost ter ima neko izvirno, ustvarjalno moč. Ta je navdihnila marsikaterega domačina, saj so iz grap tega območja doma pisatelji kot Valentin Polanšek, Prešernov nagrajenec Florijan Lipuš in prejemnica nagrade Ingeborg Bachmannove Maja Haderlap.«