Martin Pandel, Dom v Tinjah – kraj srečanja in razprav o dilemah naše zgodovine do sodelovanja in skupne prihodnosti

Martin Pandel, Dom v Tinjah – kraj srečanja in razprav o dilemah naše zgodovine do sodelovanja in skupne prihodnosti

V sodelovanju z zgodovinarjem univ. prof. dr. Andrejem Moritschem in oddelkom za zgodovino na celovški univerzi je Dom v Tinjah v 90. letih prejšnjega stoletja pripravil kar več nizov predavanj o izbranih vprašanjih koroške zgodovine. V seriji Problemska polja zgodovine in zgodovinopisja koroških Slovencev v letih 1993/1994 so se denimo slovenski koroški zgodovinarji kritično spopadali z dilemami in belimi lisami koroškega zgodovinopisja. Koroški Slovenci 1900–2000. Bilanca 20. stoletja pa je bil naslov drugega niza – od skupaj šestih sklopov – ki so nastali v  sodelovanju z univ. prof. dr. Andrejem Moritschem.

5. junija 2009 so bile Tinje kraj zgodovinskega srečanja zveznega predsednika dr. Heinza Fischerja in predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, ki je tudi v medijih močno odjeknilo.  Tema srečanja v Tinjah pa se je glasila Avstrija in Slovenija, sosedi in partnerici v EU.

 

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in zvezni predsednik Republike Avstrije  dr. Heinz Fischer predavata v Domu prosvete v Tinjah 5. junija 2009 na temo Avstrija in Slovenija – sosedi in partnerici v EU/Österreich und Slowenien, Nachbarn und Partner in der EU.

Foto: Štefka Starz, 2009

 

Tudi vprašanju ureditve dvojezičnih krajevnih napisov je bilo pod geslom Spor zaradi krajevnih napisov na Koroškem – kriza ali priložnost? posvečenih kar več prireditev.

V letih od 2006 do 2015 se je zvrstilo več serij prireditev v sodelovanju z univ. prof. dr. Gerhardom Hafnerjem. Leta 2006 je na primer potekal simpozij Varstvo in uveljavitev narodnih manjšin z udeležbo zelo uglednih politikov, diplomatov in pravnikov.[1]

Ker je mladina jamstvo za novo kakovost sporazumevanja, je Dom v Tinjah pod geslom Ločene poti/Skupna prihodnost leta 2013 priredil srečanje 80 dijakov devetih gimnazij iz Koroške in Slovenije. Pri posebej za mlade pripravljeni prireditvi so imeli le-ti možnost poizkusiti nov način čezmejnega soočanja in sobivanja. Kar se je začelo z anketo, pri kateri je sodelovalo 5.000 dijakov, so mladinci poglobili v skupnem delu v delavnicah, pri ekskurziji in sklepni razpravi s politiki, diplomati in uradniki iz Avstrije in Slovenije.

 

Javna razprava v okviru čezmejnega projekta gimnazij iz Koroške in Slovenije na temo Ločene poti/skupna prihodnost. Koroška in Slovenija: Spomini in vizije (od 18. do 21. junija 2013). Na podiju (od desne): visoki predstavnik Evropske unije v BiH dr. Valentin Inzko, evropska poslanka dr. Ulrike Lunaček, krški škof dr. Alojz Schwarz, zvezna svetnica mag. Ana Blatnik, državni sekretar dr. Boris Jesih, avstrijski veleposlanik dr. Clemens Koja ter predstavniki Ministrstva za šolstvo Republike Slovenije

Foto: Martin Assam, 2013

 

Veliko predavanj je tudi objavljenih v raznih publikacijah.

Gerhard Hafner/Heinrich Neisser/Martin Pandel, Die neue Kärntner Landesverfassung und die Beteiligung der slowenischen Volksgruppe, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 2014.

Karl Hren/Martin Pandel, Ein Jahr danach. Die Ortstafelregelung 2011 und was daraus wurde/Leto kasneje. Ureditev krajevnih napisov leta 2011 in kaj je iz tega nastalo, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 2012.

Gerhard Hafner/Martin Pandel, Volksgruppenfragen: Kooperation statt Konfrontation/Vprašanje manjšin: Kooperacija namesto konfrontacije, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 2011.

Gerhard Hafner/Martin Pandel, Nationale Minderheiten: Recht und Wirklichkeit/Narodne manjšine: pravo in realnost, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 2010.

Gerhard Hafner/Martin Pandel, Schutz und Durchsetzung der Rechte nationaler Minderheiten/Varstvo in uveljavitev pravic narodnih manjšin, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 2009.

Martin Pandel/Miroslav Polzer/Mirjam Polzer-Srienz/Reginald Vospernik, Ortstafelkonflikt in Kärnten – Krise oder Chance?/Spor zaradi krajevnih napisov na Koroškem – kriza ali priložnost?,  Wien, 2004 (Ethnos-Verlag).

Andreas Moritsch, Kärntner Slowenen 1900–2000. Eine Bilanz, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 2000.

Andreas Moritsch, Eliten und Nationwerdung/Elite in narodovanje, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 2002.

Andreas Moritsch, Völkerfrühling/Pomlad narodov, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 1999.

Andreas Moritsch, Austria Slovenica. Die Kärntner Slowenen und die Nation Österreich/Koroški Slovenci in avstrijska nacija, Klagenfurt/Celovec: Hermagoras/Mohorjeva, 1996.
[1] Sodelovali so zunanji minister RS dr. Dimitrij Rupel, avstrijski državni sekretar ter vodja diplomatske akademije na Dunaju dr. Hans Winkler, posebni poročevalec ZN univ. prof. dr. Manfred Novak, diplomat mag. Bert Theuermann, univ. prof. dr. Karl Wolf iz Sveta Evrope, višji pravni svetovalec Visokega komisarja za narodne manjšine v Den Haagu univ. prof. dr. Krzysztof Drzewicki, predsednik avstrijskega Ustavnega sodišča univ. prof. dr. Ludwig Adamovich, univ. prof. dr. Bernd Christian Funk z Inšituta za državno in upravno pravo dunajske univerze, članica Ustavnega sodišča RS univ. prof. dr. Mirjam Škrk, univ. prof. dr. Christoph Pan z južnotirolskega inštituta za narodnostna vprašanja, univ. as. prof. dr. Walter Obwexer z innsbruške univerze,  poslanec rimskega parlamenta dr. Karl Zeller, veleposlanik dr. Wolfgang Petritsch iz Ženeve, celovški advokat mag. Rudi Vouk, poslanec državnega zbora Republike Slovenije dr. Roberto Batelli, dr. Angelika Mlinar, sekcijski vodja dr. Heinz Tichy z ministrstva za izobraževanje ter avstrijski veleposlanik v Ljubljani dr. Valentin Inzko.