PREBIVALSTVO PREVALJ

PREBIVALSTVO PREVALJ

Dober kazalec gospodarskega, političnega in družbenega dogajanja je gibanje prebivalstva. Ob prvem štetju (1869) je na območju današnje občine Prevalje živelo 6.064 prebivalcev. Prevalje in Leše so bile takrat pomembno populacijsko središče celotne Mežiške doline, saj je tu živelo kar 25,5 odstotka vseh prebivalcev. Leta 1880 je kljub znakom gospodarske krize v železarni tu prebivalo 6.345 ljudi ali 26,7 odstotka prebivalcev doline.  Že deset let zatem se je število zmanjšalo na 5.995  in odseljevanje se je nadaljevalo vse do druge svetovne vojne.  Številni so odšli v Donawitz, Kapfenberg, Bruck, Gradec in druge kraje iskat vir preživetja. Samo v dveh desetletjih, v obdobju 1890–1910, se je s Prevalj odselilo 1.247 ljudi.
Leta 1931 so na območju občine našteli 4.745 prebivalcev. Ko so leta 1935 zaprli premogovnik na Lešah, so številni rudarji odšli iskat zaposlitev v druge kraje Jugoslavije in tudi v tujino, v Porenje in Vestfalijo. Po drugi svetovni vojni  se je demografska krivulja postopna spet dvigala. Tako je 1948. leta tu živelo 5.097 prebivalcev, leta 1953 že 5.582 in leta 1961 15,8 odstotka vseh prebivalcev Mežiške doline. Do leta 1981 je njihovo število naraslo na 7.354, dvajset let pozneje (2001) pa so jih našteli le 6.505. Čez dobrega četrt stoletja, leta 2014, je tu prebivalo 6.787 ljudi, kar je 26,9 odstotka prebivalcev v dolini.

LETO

Mežiška dolina

Črna na Kor.

Mežica

Prevalje

Ravne na Kor.

1869

12.369

2.625

1.042

6.064

2.665

1880

12.892

2.622

1.071

6.345

2.854

1890

13.088

2.747

1.118

5.995

3.228

1900

12.361

3.028

1.133

4.943

3.257

1910

12.982

3.683

1.258

4.748

3.293

1931

14.183

4.224

1.922

4.745

3.292

1948

16.120

4.415

2.440

5.097

4.168

1953

18.901

4.796

2.871

5.582

5.652

1961

21.904

4.986

3.593

6.109

7.216

1971

23.993

4.542

4.157

6.612

8.682

1981

25.921

4.111

4.198

7.354

10.258

1985

26.837

4.108

4.229

6.838

11.662

2014

25.152

3.406

3.619

6.787

11.340