1822

1822

Rosthorni so začeli graditi cinkarno, obratovati je začela dve leti pozneje ob reki Meži (danes Stare sledi).