1845

1845

Industrijska razstava na Dunaju je razširila sloves izdelkov prevaljske železarne, ki je prejela zlato medaljo.