1858

1858

Ustanovljena je bila Bratovska skladnica na Lešah in je delovala do leta 1933.