1890

1890

1890

Začeli so graditi novo cerkveno stavbo na Fari. Staro ladjo so podrli in v prečni smeri sezidali večjo, v novo cerkev pa kot stransko kapelo vključili romanski kor z zvonikom. Notranjščina cerkve, ki je v celoti poslikana z bogato ornamentiko in figuralnimi prizori, je v obliki triladijske dvorane. Od cerkvene opreme stare cerkve se je ohranil glavni oltar Matere božje s konca 18. stoletja, ki je danes postavljen v stranski kapeli pod zvonikom. Glavni oltar današnje cerkve s kiparsko skupino Marijinega vnebovzetja je bogat izdelek umetnega podobarstva s konca 19. stoletja. Cerkev je pozidal župnik Anton Müller, oltarje je postavil župnik Anton Kesnar, posvetil pa jo je celovški škof Jožef Kahn leta 1897. Cerkev, ki jo je zgradil gradbeni mojster Peter Madile s Prevalj, je bila obnovljena leta 1990. Okoli nje je obzidano staro prevaljsko (farško) pokopališče, na katerem so nehali pokopavati leta 1965.