1968

1968

1968

Sprejeto je bilo poimenovanje naselij na Prevaljah, kot ga je predlagal dr. Franc Sušnik s sodelovanjem prof. Stanka Kotnika. Imena naselij izvirajo iz zgodovinskega izročila kraja. Pobude za poimenovanja so se porajale na KS Prevalje leta 1966, ko je bil tajnik Franc Čuk. Decembra leta 1967 je bil izdelan elaborat (št.: R/5521/11967) Andreja Lodranta, dipl. inž. arh.,  z načrti ureditve označenja naselij s hišnimi številkami in 2. julija 1968 je bil v Medobčinskem uradnem vestniku št. 11 objavljen odlok o poimenovanju naselij: Perzonali, Glavarstvo, Nicina, Stare sledi, Ugasle peči, Trg, Prisoje, Ob Meži, Zgornji kraj, Spodnji kraj, Na produ, Pri postaji, Polje, Na Fari, Pod gonjami, Pri Brančurniku (ni podatka). Odlok je začel veljati 19. julija 1968.