1929 - Karel Doberšek: Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah

1929 - Karel Doberšek: Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah

Karel Doberšek: Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah. Ljubljana, 1929.

Petnajst let je Karel Doberšek poučeval na Prevaljah (1925-1935) ter se ves čas ukvarjal s tožbami za pravice zatiranih in kot šolski upravitelj raziskoval socialne razmere in njihov vpliv na otroke. Svoje raziskave s socialnega področja je objavil v knjigi.